0348-415645

Terugblik

Korenfestival Voices for Hospices

Op zaterdag 7 oktober organiseert Stichting de Mantelmeeuw een Korenfestival, Voices for Hospices. Met dit festival vragen zij aandacht voor de wereldwijde hospicebeweging maar vooral voor de zorg voor mensen in de laatste levensfase. Mensen die thuis willen blijven tot aan het einde of kiezen voor een hospice.

Als koor willen wij graag onze medewerking verlenen aan dit korenfestival.
Terugblik