0348-415645

Terugblik

Zangdienst De Ark Maarssen

De Ark is een wijkgemeente die deel uit maakt van een enthousiaste protestantse gemeente, die sinds het ontstaan van Maarssenbroek in de jaren "70 van de vorige eeuw, is uitgegroeid tot een prachtige kerkgemeenschap. Elke vierde zondag van de maand houden zij een zangdienst.

Op 24 maart zullen wij als Miracles onze medewerking verlenen aan deze dienst. De dienst begint om 19.00 uur. 

Komt u ook?
Terugblik