0348-415645

Terugblik

Samenkomst

Op zondagmorgen 22 december hebben we heerlijk gezongen in "Het Baken" in Woerden samen met de ogeveer 400 gasten die aanwezig waren. De samenkomst werd geleid door Martine van der Herberg. Thema van de samenkomst was: Het kerstverhaal in liederen. De evangelist Lucas houdt erg van liederen blijkt uit zijn vertelling over het leven van Jezus En er iets feestelijks gebeurt wordt er gezongen. De samenkomst was dan ook een afwisseling tussen lezen uit de Bijbel en zingen.
Terugblik