Na lange tijd zijn de repetities op 22 juni 2021 weer begonnen onder leiding van onze nieuwe dirigent Richard Schoonhoven. Uiteraard op 1,5 meter en in acht neming van alle andere Coranamaatregelen. De hele zomer gaan wij door om een mooi optreden te verzorgen bij een bruiloft in het najaar.