Terugblik optredens

Samenkomst in het Baken, Woerden

Op zondagmorgen 22 december 2019 hebben we heerlijk gezongen in “Het Baken” in Woerden samen met de ongeveer 400 gasten die aanwezig waren. De samenkomst werd geleid door Martine van der Herberg. Thema van de samenkomst was: Het kerstverhaal in liederen. De evangelist Lucas houdt erg van liederen blijkt uit zijn vertelling over het leven van Jezus. En als er iets feestelijks gebeurt wordt er gezongen. De samenkomst was dan ook een afwisseling tussen lezen uit de Bijbel en zingen.


Dankzeggingsdienst voor de internationale kerken in Rotterdam

Op 30 november 2019 werd in de Hoflaankerk in Rotterdam een Thanksgivingdienst georganiseerd. Het was een muziekfeest van koren van internationale kerken en van samenzang. Naast Blackgospelkoor Miracles werd er medewerking verleend door een Chinees, Ethiopisch en Ghanees koor. Ook Joany Muskiet was aanwezig. De Thanksgiving service had als thema Count your blessing. Heel bijzonder om met zoveel verschillende mensen met verschillende achtergronden onze zegeningen te tellen.


Ochtenddienst Protestantse Gemeente Zwammerdam

Op 13 oktober 2019 waren we te gast in de ochtenddienst van de Protestantse gemeente Zwammerdam. Voorganger was ds. Menno Hofman uit Voorburg en de aanvang van de dienst was 10.00 uur. We zongen 7 liederen die bij het thema van de dienst pasten: Gebed.


Stopsley Baptist Church, Luton, UK

Het eerste weekend van oktober 2019 stond voor ons in het teken van ons optreden in de Stopsley Baptist Church in Luton in Engeland. Ons eerste optreden in het buitenland waar we enorm naar uitkeken. Op vrijdag 4 oktober vlogen we naar Luton en vervolgens hebben we daar zaterdagavond 5 oktober een concert gegeven. Het concert was van 19.30 uur tot 21.30 uur (Engelse tijd) in Stopsley Baptist Church. In Engeland leeft Blackgospelmuziek nog meer dan in Nederland. Het was een belevenis.


Marathonkerkdienst, Rotterdam

Op 6 april 2019 hebben we in de Marathonkerkdienst in de Citykerk Het Steiger in Rotterdam gezongen. De Marathon Kerkdienst is een kerkdienst, die aan de vooravond van de NN Marathon Rotterdam wordt gehouden en bedoeld voor zowel lopers als supporters van lopers. Geïnspireerd door vergelijkbare diensten in Berlijn, Londen en New York is deze dienst in 2006 ook naar Rotterdam gehaald. De kerkdienst is uiteraard voor iedereen toegankelijk, maar wel gericht op lopers en hun supporters en duurt ongeveer een uur. Er wordt gebeden en een aantal vlot in het gehoor liggende liederen worden gezongen. Als koor ondersteunen we deze dienst met diverse Engelstalige blackgospel nummers. De ‘preek’ is een bezinning op de grote loop van de volgende dag. Tijdens die bezinning wordt in de spiegel gekeken: zowel die van de Bijbel als die van de Marathon zelf. Voorgangers zijn Hubert Berbée en Guus Koelman. Na afloop is er gelegenheid ook iets te drinken: koffie, thee, of fris. Dé plek om elkaar verder te ontmoeten, verwachtingen en loopervaringen uit te wisselen. Voor een echt goede voorbereiding kan deze dienst natuurlijk niet worden gemist!


Zangdienst, de Ark, Maarssen

De Ark is een wijkgemeente die deel uit maakt van een enthousiaste protestantse gemeente, die sinds het ontstaan van Maarssenbroek in de jaren “70 van de vorige eeuw, is uitgegroeid tot een prachtige kerkgemeenschap. Elke vierde zondag van de maand houden zij een zangdienst.

Op 24 maart 2019 hebben wij als Miracles onze medewerking verleend aan deze dienst.  


Kerstnachtdienst 2018, Woerden

Maandagavond 24 december 2018 hebben we tijdens de Kerstnachtdienst in de Petruskerk in Woerden een aantal liederen gezongen.
Het thema van de avond : Romantisch. Hoezo?

Wat was het heerlijk om met elkaar de geboorte van Jezus te vieren in de Petruskerk in Woerden. Waymaker, Miracle worker, Promise keeper.


Lichtjesavond 2018, Delft

Lichtjesavond is een evenement in Delft waarbij het complete centrum van Delft wordt omgetoverd tot een straattheater. In de straten van Delft zijn dan koren, kerststallen etc etc te vinden. Het trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Dan zijn de twee monumentale kerken open om in deze kerken het kerstverhaal te laten horen/zien. Dit door middel van muziek en andere activiteiten. 

In de Oude Kerk is een programma met samenzang en diverse optredens vanaf 19.00 uur. De deuren van de kerk gaan om 18.30 uur open. Naast Miracles zong afwisselend met Kinderkoor Wonderwijs en Vocalgroup Change. Wij zongen van 20.00 tot 20.45 uur een aantal Blackgospel kerstnummers.


Christmas Worship Night in het Baken, Woerden

Op zaterdagavond 1 december 2018 hadden wij een Christmas Worship Night in Het Baken in Woerden. We gingen samen met de zangeressen Dionne Shand en Tara uit de UK tijdens deze Praise & Worship-avond op weg naar het kerstfeest. De dans van deze avond werd verzorgd door Sherma, profetische danseres. Een bijzondere avond vol lof en aanbidding.


Preekvoorziening de Open Hof, Drunen

Op zondag 4 november 2018 hebben we opgetreden in De Open Hof (PKN) Drunen. De voorganger was Ds. E. Jansen.


Privéconcert Zutphen

Op zondag 28 oktober 2018 hebben we een privéconcert verzorgd in Zutphen. Het optreden was ter gelegenheid van de 70-jarige verjaardag van Marietje.
– Christ the Lord
– God has a way
– Hallelujah Chorus
– Holy is the Lord
– I know where If been
– I thank You
– Joy
– Send it on down
Een mooi verjaardagsfeest met veel gezang en dans.


Dankdienst Astrid en Pieter t’ Hart, Woerden

Op zaterdag 20 oktober 2018 was er een dankdienst van Pieter en Astrid ‘t Hart in de Opstandingskerk in Woerden. Het was een feestelijke dienst waarin zij met hun kinderen en kleinkinderen mochten vieren dat zij 50 jaar getrouwd waren.

Miracles heeft hier een 5 tal liederen verzorgd. ook was er ruimte voor samenzang die begeleid werd door onze band. We zijn dankbaar dat we aanwezig mochten zijn en ons steentje mochten bijdragen aan deze bijzondere dienst van ons koorlid Astrid. 


Week van de begraafplaats 2018, Den Haag

In het kader van de week van de begrafenis hebben we op zondagmiddag 3 juni 2018 een optreden verzorgd in de kapel van begraafplaats St. Barbara in Den Haag.

We hebben de volgende nummers gezongen: We sing praises, You are, I can go to God in prayer, Let it rise, I know where I’ve been, psalm 103 en Waymaker.

Een aantal koorleden hebben bij de liederen verteld wat het lied met hen doet en wat het voor hen betekent. Dit waren mooie getuigenissen. Het was een mooie middag op een mooie locatie.


Pinksterdienst 2018, Woerden

Op Pinkstermorgen 2018 verleenden we onze medewerking in de dienst van 9.30 uur in de Kruiskerk in Woerden. Voorganger was Joost Schelling.

We hebben met elkaar een fijn Pinksterfeest mogen vieren.


Belijdenisdienst 2018, Woerden

Op zondagmorgen 8 april 2018 hebben wij onze medewerking verleend tijdens de ochtenddienst in de Petruskerk te Woerden. In deze bijzondere dienst deden 2 dames belijdenis van hun geloof. De voorganger was Ds. Berkheij en de dienst begon om 9.30 uur.


 

Marathonkerkdienst 2018, Rotterdam

Aan de vooravond van de marathon van Rotterdam werd er een oecumenische ‘marathonkerkdienst’ gehouden waaraan Miracles haar medewerking verleende. Op zaterdag 7 april waren diverse lopers en hun fans aanwezig in de Citykerk Het Steiger in Rotterdam.

De kerkdienst is een initiatief van dominee Guus Koelman uit Rotterdam, zelf ook marathonloper. De dienst werd destijds in het leven geroepen nadat dominee Koelman in Berlijn zo’n zelfde dienst had bijgewoond aan de vooravond van het klassieke atletiekonderdeel.

De dienst was een ‘spirituele warming up’ en bood iedere loper of supporter van binnen en buiten de stad een moment van bezinning, voorafgaand aan het grootse sportfeest van de volgende dag. Na afloop van de dienst was er gelegenheid om met koffie, thee of een drankje nog even over de dienst na te praten.


Samenkomst in het Baken, Woerden

Op zondag 28 januari 2018 mochten we onze medewerking verlenen in de bijeenkomst in “Het Baken” in Woerden. Spreker van deze bijeenkomst was Mirjam Oosterhoff en het thema was vertrouwen.

Een mooie bijeenkomst waar we dingen met elkaar mochten delen, uitspreken en door het zingen van liederen over vertrouwen mochten ervaren dat God er voor ons is en wij op Hem mogen bouwen en vertrouwen.

Het Baken is een geloofsgemeenschap in de Woerdense wijk Snel & Polanen en Waterrijk. Zij zijn een gemeenschap waar mensen elkaar en God kunnen ontmoeten. Zij doen dit op een frisse en open manier waarin ruimte is voor verschillen. 


Kerstnachtdienst 2017, Montfoort

Op 24 december 2017 waren we te gast bij de Protestantse Gemeente Montfoort in De Rank. De kerstnachtdienst begon om 22.00 uur. Voorganger was mevr. N. Rijneveld-Schep en het thema van de dienst was “Eer zij God in onze dagen”.


Jubileumconcert 20 jaar Miracles, Woerden

Zaterdag 18 november 2017 hebben we ons 20-jarig jubileum gevierd door een concert te geven in de Kruiskerk te Woerden. Het thema van het concert was ‘A World of Miracles”.

Het was een waar zangfeest voor een volledig uitverkochte zaal. Het openingsnummer  ‘Shake the foundation’ werd gezongen door Miracles samen met het projectkoor. Hierna opende Burgemeester Molkenboer het concert. De projectleden deden mee aan het voorprogramma waarna de koorleden van Miracles de rest van het programma voor rekening nam.

Miracles stond onder leiding van dirigent Chesron Ledes en werd begeleid door een live band. Speciaal voor het concert waren er extra blazers aangetrokken en bestond de band uit 10 personen.

Het concert was opgebouwd rondom de volgende thema’s: dankbaarheid, kracht, vertrouwen en vreugde. Een deel van de opbrengst ging naar World Servants Woerden. 


Korenfestival Voices for Hospices, Woerden

Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseerde Stichting de Mantelmeeuw een Korenfestival, Voices for Hospices. Het korenfestival werd op het Kerkplein in Woerden gehouden. Met dit festival vroegen zij aandacht voor de wereldwijde hospicebeweging maar vooral voor de zorg voor mensen in de laatste levensfase. Mensen die thuis willen blijven tot aan het einde of kiezen voor een hospice.

Als koor wilden wij graag onze medewerking verlenen aan dit korenfestival.


Zendingsdienst, Zwammerdam

Op 18 juni 2017 waren we te gast in de ochtenddienst van de Protestantse gemeente in Zwammerdam. De voorganger was Ds. A. Roodenburg uit Apeldoorn. Het thema van de dienst was Be Connected.


Pinksterdienst 2017, Woerden

OP zondagochtend 4 juni 2017 hebben we met elkaar het Pinksterfeest mogen beleven in de Opstandingskerk in Woerden. Tijdens deze dienst mochten we getuigen zijn van de belijdenis van Robin Jansen, Corina Vink en Jacco Verburg.

De voorganger was ds Marianne Paas-Feenstra en het thema van de dienst was: Deel je leven. Als koor mochten we onze zangtalenten delen door op te treden. We hebben weer enorm genoten om met elkaar in dienst en gebed de Vader, Zoon en Heilige Geest groot te maken en te eren door zang en muziek.

We hebben divers positieve reacties mogen ontvangen dat bezoekers ook enorm hebben genoten. Het was mooi om dit met elkaar te delen.


Week van de begraafplaats 2017, Den Haag

Op Zondag 28 mei 2017 uur hebben we in het kader van de week van de begraafplaatsen een optreden mogen verzorgen bij St. Petrus Banden in Den Haag. Het optreden begon om 14.00 uur en de kapel zat helemaal vol. Er zijn zelfs stoelen in de deuropeningen bijgezet. We hebben een aantal rustige liederen en een aantal uptempo liederen gezongen waar we hoop, troost en bemoediging uit kunnen halen. Met het enthousiaste publiek hebben we er weer een feest voor God van kunnen maken. We kijken met veel plezier terug op het optreden.

Kerstnachtdienst 2016, Nagele

Op 24 december 2016 waren we te gast in Nagele in de Protestantse gemeente om gezamenlijk kerstfeest te vieren. De dienst begon om 21.00 uur en de voorganger was Ds. Gerlof van Rheenen. Het thema van de dienst was ‘Een kado voor jou!’. Dit jaar bestaat Nagele 60 jaar en was het optreden van Miracles als kado aangeboden aan alle bewoners van Nagele. Het optreden stond onder leiding van Janike van Dijk. We hebben de dienst en het optreden als een kado ervaren. Een kado om gezamenlijk de geboorte van Jezus te mogen vieren. 


Reünie 20-jarig bestaan Miracles, Zegveld

Wat hebben we met elkaar genoten op vrijdag 18 november 2016 in de Milandhof in Zegveld. Het was goed om diverse oudleden weer te zien en met elkaar herinneringen op te halen. Als bestuur kijken we terug op een zeer geslaagde avond.


Optreden DC 2016, Zeist

Zaterdag 9 juli 2016 mochten we voor de 2e keer een optreden verzorgen in DC Zeist. We waren op uitnodiging voor het afscheidsfeest van Ds. Harma Zuidersma. We hebben deze dag 2 optredens mogen verzorgen. Het eerste optreden was voor de mannen en het 2e optreden voor de vrouwen. We hebben met elkaar mogen zingen en ook waren er mooie afscheidswoorden voor en van Harma. Het was weer heel bijzonder om te ervaren dat muziek verbindt ondanks alle verschillende nationaliteiten en talen.


I am Binckfestival, Den Haag

Op zaterdag 18 juni 2016 heeft Miracles 3 kwartier opgetreden op uitnodiging van de Stichting RK begraafplaatsen in Den Haag voor ongeveer 80 belangstellenden. Het optreden was een onderdeel van het I’m Binck Festival. Het was een mooi optreden voor een enthousiast publiek. Het optreden bestond uit een aantal uptempo nummers, het voordragen van een gedicht en een paar langzamere nummers. Als koor hebben we mogen delen waarom we zingen (Why we sing) en wat het met ons doet en bij ons teweeg brengt. Na het optreden hoorden we vanuit het publiek dat ook zij geraakt zijn door onze muziek, zang en onze boodschap. We kijken terug op een mooi optreden waarin we met elkaar Gods goede boodschap mochten ervaren.


Pinksteren 2016, Woerden

Op eerste Pinkersterdag (15 mei) was Miracles te gast tijdens de ochtenddienst in de Opstandingskerk in Woerden. Het thema van deze dienst was ‘Een mens in vuur en wind’ en sloot aan bij het project Vrijheid van de Geest. De voorganger van de dienst was Ds. Marianne Paas. Voor Chesron Ledes, onze tijdelijke dirigent, was het het eerste optreden met Miracles. Met zijn inspirerende wijze van dirigeren maakte hij er een echt Feest van de Geest van.


Pasen 2016, Woerden

Op 27 maart 2016 hebben we de opstanding van Jezus mogen vieren tijdens de Paasmorgendienst in de Kruiskerk in Woerden. De dienst begon om 09.30 uur. Het was een dienst vol met lofzang. We mochten o.a. de volgende liederen zingen: Christ the Lord is Risen today, Every Praise, Church Medley, Hallelujah Chorus, I’d Rather have Jesus en Holy, Holy Holy. We hebben genoten van onze soliste Freke en van onze gastsoliste Nelleke. Het was weer een feest om te mogen zingen.


Welkomdienst, Mijdrecht

Op 31 januari 2016 is er in de Rank in Mijdrecht een welkomstdienst gehouden. De dienst was van 19.00 tot 20.00 uur. Als koor hebben wij onze medewerking mogen verlenen aan deze dienst. Het was een dienst voor jongeren en families.


Kerstnachtdienst 2015, Amsterdam

Op 24 december heeft Miracles de muzikale ondersteuning verzorgt tijdens de kerstnachtdienst van ‘De Bron’ in Amsterdam. Samen met onze band hebben we diverse blackgospel liederen uitgevoerd. Ook hebben we samen met de gemeente diverse kerstliederen gezongen.We hebben met elkaar een fijn kerstfeest mogen vieren. 


Optreden DC 2015, Zeist

Op 19 december hebben we opgetreden in DC Zeist. We hebben diverse kerstliederen gezongen en ons samen voorbereid op het komende kerstfeest. Het was een hele mooie ervaring. We hebben mogen ervaren dat zingen over God geen grenzen heeft en dat taal dan ook geen belemmering is.


GEÏNTERESSEERD?

Ben je geïnteresseerd om samen met ons te
genieten van leuke, gezellige repetities en toe te werken naar mooie optredens? Of wil je ons boeken voor een optreden? Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag meer over ons koor en de mogelijkheden voor optredens.

CONTACT INFORMATIE

Adres:
Forintdreef 9 3446 XP Woerden

Email:
info@gospelkoor-miracles.nl

Telefoon:
0348-415645